persianenglish

0175833006

ادامه مطلب...مـزایای استفاده از کود سولفات آمونیوم

مـزایای استفاده از سولفات آمونیوم بر سایر کودهای ازته نظیر اوره ، دارا بودن ازت آمونیاکی می باشد که این نوع ازت با کمترین مقدار مصرف انرژی توسط گیاه به سرعت جذب و در متابولیسم گیاه به مصرف می رسد و از طرف دیگر هـمراهی گوگرد به شکل سـولفات در این کود به همراه ازت مـوجب تنظیم pH خاک و تسهیل جذب سـایر ریز مغذی های موجود در خاک نظــیر آهن ، روی ، مس و منگنز می گردد. کشت هایی نظــیر مـرکبات ، انگور و پسته که به اوره حساس می باشند و موجب بـروز زردی در بـرگها می شـود با استفاده از سـولفات آمونیوم علاوه بر رفع زردی برگهای پیر که به دلیل کاهـش ازت خاک می باشد رفـع زردی برگهای جوان را نیز که به دلیل کمبود گوگرد می باشد را نیز برطرف می سازد.

در میان کودهای ازته شناخته شده، کود سولفات آمونیوم کمترین تمایل به جذب آب را از محیط دارد؛ این ویژگی  سولفات آمونیم موجب کاهش کلوخ شدن آن  و  افزایش مدت زمان نگهداری سولفات آمونیوم در انبار می شود.

لینک عضویت در کانال شرکت مینو بذر گلستان   @minoobazrgolestan

ادامه مطلب...

بذر نخود فرنگی آمریکایی اتریلو (UTRILLO) تولید سال 2017 در بسته بندی پنج کیلویی رسید و آماده توزیع می باشد.

با توجه به بارندگی بسیار خوب مورخ 1396/05/09 و محیا شدن بستر خاک ، کشت ماش سبز بهترین روش برای تقویت خاک و تناوب زراعی با غلات می باشد.

 

باشروع فصل برداشت گندم در استان گلستان شرکت مینوبذر گلستان نیز خرید گندم گواهی شده و مادری را شروع کرد

اخبار

 انبار بورس کالای زیره سبز در استان گلستان

انبار بورس کالای زیره سبز در استان گلستان

زیره سبز زیره سبز با نام علمیL. Cuminum cyminum(ال. کومینوم سمینوم) گیاهی است از خانواده apiaceae (آپیاسه)، یکساله، معطر، بدون کرک...

هواشناسی

Cannot get Galikesh location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.